MARKAnet Váš poskytovatel' internetu
   
   
Cenník je určený pre objekty s nepravidelným využívaním internetu, kde v čase neprítomnosti je internet pustený s nízkou rychlosťou, za účelom prístupu do zariadení ako napr. kamerový systém, kúrenie atp. Cenník chata +