MARKAnet Váš poskytovatel' internetu
   
   
Cenník je určený pre objekty s nepravidelným využívaním internetu, kde v čase neprítomnosti je internet vypnutý Cenník chata