MARKAnet Váš poskytovatel' internetu
   
   
Platby je možné realizovat len prevodom z účtu na účet,
alebo šekom cez slovenskú poštu na účet,
alebo vkladom priamo na účet na pobočke Fio banky.
IBAN: SK7083300000002800195124,
variabilný symbol: použiť číslo zmluvy,
suma: hodnota z faktúry,
Adresa (potrebná pri platbe šekom):
MARKANET, s. r. o., Čadečka 640, 02201 Čadca